Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Iskolánk története

Iskolánk, az egykori Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Nemzeti Iskola 1950. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Intézményünk akkor 7 pedagógussal és 228 tanulóval kezdte meg működését – természetesen nem a jelenlegi épületben. Iskolánknak ma otthont adó épületet 1963-ban vehették birtokukba a tanulók.

 

 

Iskolánk életében jelentős esemény volt a rendszerváltás,amely új szemléletet, értékrendet hozott az oktatásba. Az új módszereket elsősorban a magyarországi oktatási szemlélet tanulmányozása és alkalmazása jelentette. Pedagógusaink számos szakmai napon, nyári egyetemen, bemutató órán vettek részt.

1991 szeptemberében indítottuk útjára az első ének-zene tagozatos osztályunkat. Ennek folyományaként 2002. június 21-én felvettük Kodály Zoltán neves zenepedagógus és zeneszerző nevét. A kor kívánalmait meghallva az évek folytán nyitottunk még matematika, nyelvi és sport tagozatos osztályokat, az adott évfolyam igényeit és képességeit figyelembe véve.

Az alsó tagozaton hét évvel ezelőtt bevezettük a Napsugár – iskolaotthonos programot. A módszer és a program alapja a magyar nyelv, a szlovák nyelv és a matematika differenciált oktatása. A gyerekek egész nap iskolában vannak, az órák elrendezése rugalmas, a főtantárgyak délelőtt, a nevelési tárgyak délután zajlanak. A délelőtti munka jellemzője, hogy az egyes órák közt elegendő idő jut a tananyag begyakorlására.

A felső tagozat szakosított osztályaiban kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak. A matematika és a nyelvi osztályok tanulói rendszeres és sikeres résztvevői a tanulmányi versenyeknek, a sportra szakosodott tanulók pedig szép eredményeket érnek el az országos szintű sportversenyeken és bajnokságokon.

Iskolánk 2009-től regisztrált Tehetségpontként, 2011 februárjától Akkreditált Tehetségpontként, 2013 szeptemberétől pedig Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik a képzőművészeti oktatás területén. A tehetségpont segít abban, hogy a fiatalok segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához.

Végső összegzésként elmondhatjuk, hogy az elődeink által megkezdett oktatást igyekszünk az adott színvonalon folytatni.

Mgr. Takács Iveta