Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Beíratási program

ISKOLAHÍVOGATÓ

Intézményünk családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztése, kialakítása és bővítése. Egyik legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk.

NYITOTT NAP AZ ISKOLÁBAN,

 melynek keretén belül megismerhetik az első, második és az ötödik osztályokban tanító pedagógusokat munkájuk közben, és betekintést nyerhetnek a tanítás folyamatába.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2018. március 27-én 8:45-től 10:30-ig

ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2018/2019-ES TANÉVRE

2018. április 12-én (csütörtökön) 15:00 órakor

 

Program:
ünnepi műsor, iskolaérettségi felmérés játékos feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítókkal, beszélgetés az iskolapszichológussal

További időpontok:
2018. április 16-tól  április 28-ig, munkanapokon 7:30-tól 16:30-ig, szombaton 8:00-tól 12:00-ig

 A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa

Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és minden kedves érdeklődőt!