Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Beíratási program

ISKOLAHÍVOGATÓ

Intézményünk családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztése, kialakítása és bővítése. Legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk.

ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS ÓVODÁSOK SZÁMÁRA

2019. március 21-én és 22-én

NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN

2019. április 2-án, 8:00-tól 11:00-ig

ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2019/2020-AS TANÉVRE

2019. április 24-én (szerdán) 15.00 órakor

 

Program:

ünnepi műsor, játszóház, iskolaérettségi felmérés játékos feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítókkal, beszélgetés az iskolapszichológussal

 

További időpontok:

2019. április 25-től  április 27-ig, hétköznapokon 7:30-tól 16:30-ig, szombaton 8:00-tól 12:00-ig

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa

 

Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és minden kedves érdeklődőt!

Ibolya Olivér, iskolaigazgató